Yhteistyö kehittyy vuoropuhelulla

Hankintailta.jpg

Wiitaunionin hankintailta Wiikin Kartanolla, 7.10. keräsi yrittäjiä ja kuntien edustajia pohtimaan yhteistyön kehittämistä sekä tulevaisuutta. ”Kun käydään vuoropuhelua yrittäjien kanssa, yhteistyö kehittyy”, totesi Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen.

Wiitaunioni on n. 12 000 asukkaan alue pohjoisessa Keski-Suomessa, joka yhdistää Viitasaaren kaupungin sekä Pihtiputaan kunnan alueet. Toimialajohtajat sekä lautakunnat ovat yhteiset. ”Pelisäännöt, normit ja ohjeet hankintoihin ovat samanlaiset ja niitä sovelletaan samantyyppisesti”, kertoo Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Ovet auki

Hankinta-asiamies Veli Puttonen kertoi tilaisuudessa kuinka voi auttaa ja neuvoa sekä yrittäjiä, että hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. ”Ovenavausta molempiin suuntiin”, summaa Veli. Tilaisuudessa heräsi esille ajatus siitä, että kuntasektori koetaan monesti liian isona asiakkaana. ”Siksi ei ostetakaan isoa kakkua, vaan pienemmissä osissa”, toteaa Veli. Hankintojen pilkkominen pienempiin osiin luo mahdollisuuksia pk-yrittäjille osallistua hankintoihin entistä paremmin ja tukee paikallisuutta.

Yrittäjät kaipaavat myös vinkkejä siihen, kuinka päästä vuoropuheluun kunnan kanssa hankintojen suunnitteluvaiheessa. Yhä enemmän ollaankin menossa kohti kumppanuusajattelua, jota tulisi kehittää verkostoitumisen lisäksi. ”Samassa veneessä ollaan”, pohtii Veli ja jatkaa: ”hankintojen valmistelu on tärkeä asia ja on kaikkien kannalta hyvä, että sitä jumpataan toimialakohtaisesti yhdessä yrittäjien kanssa.”

Yhdessä parempiin hankintoihin

Tulevista hankinnoista toivotaankin tiedottamista hyvissä ajoin. Myös alueellinen yhteistyö herää keskusteluissa esille. Enää ei voida ajatella kunta- tai kaupunkirajoja. ”Olen hyvä esimerkki pienyrittäjästä, joka on joustava liikkumaan”, kertoo julkisiin tiloihin verhoratkaisuja toteuttava yrittäjä Laura Halonen Proverhot Oy:stä. Yrittäjien suusta kuulee, että myös heidän välinen yhteistyö on kehittynyt positiiviseen suuntaan, eikä naapuria ajatella kilpailijana.

Viitasaaren Yrittäjien puheenjohtaja Jari Drake esittää toiveen hankintaosaamisen lisäämiseen: ” Opittaisiin tekemään tarjouspyyntöjä ja yrittäjien puolelta opittaisiin vastaamaan tarjouksiin”. Yhteistä hankintakoulutusta viritelläänkin keväälle, jolloin myös uusi hankintalaki astuu voimaan.

Hankinnoissa yrittäjiä puhuttaa Pihtiputaan Niemenharjun hanke, joka tarjoaa projektia eri toimialojen yrittäjille. Viitasaarella sen sijaan on käynnissä Marjametsä-päiväkoti-hanke. Pohdinnassa on, että mitä kunnat tuottavat itse ja mitä voidaan tulevaisuudessa ostaa. Palvelusetelit koetaan potentiaalisena vaihtoehtona palveluiden tuottamiseen ja niihin toivotaankin asiasta kiinnostuneita yrittäjiä mm. terveydenhuoltopalveluihin. Tällä hetkellä palveluseteleitä on käytössä vanhuspalveluissa.

Hankintailta herätti osallistujissa keskustelua ja kysymyksiä. ”Pikkuhiljaa on menty eteenpäin, toivottavasti taas yksi askel”, toteaa Viitasaarella toimiva Apteekki-yrittäjä Kari Wallenius. Hankintaillan tapaisia tilaisuuksia toivotaan pari kertaa vuoteen, jotta kuntien edustajat, tytäryhtiöt sekä yrittäjät pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista. Ja mikseipä uudet yrittäjät voisi samalla esittäytyä ja kertoa mitä palveluita / tuotteita tarjoavat.

”Wiitaunionin hankintaillassa saatiin aimo annos tietoa Puttosen Veliltä hankinta-asioista. Erityisesti hankintalakiin tulevat muutokset olivat kiinnostuksen kohteena. Keskustelu oli avointa ja tilaisuudessa nousi esille hyviä ideoita toimivien hankintaprosessien kehittämiseksi. Tilaisuus oli yksi osoitus yrittäjien ja kuntien tahtotilasta toimia yhdessä alueen elinvoimaisuuden eteen. Tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien ja kuntien välillä. Vuoropuhelu jatkuu hankinta-teemaankin liittyen.", kommentoi toimitusjohtaja Mirja Arkimaa, Kehittämisyhtiö Witakselta.

”Toivottavasti tästä yhteisestä hankintaillasta tulee käytäntö”, komppaa Viitasaaren kaupungin kehittämisjohtaja Heikki Vihava.


Lue myös Yrittäjä Laura Halosen blogikirjoitus illasta >>


Aiheeseen liittyvää